Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
>
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μηνά (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99437217
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Κωστή (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99489598
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Λουίζα Λουκά
Τηλέφωνα: 99527517
Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Αντωνίου
Τηλέφωνα: 99632533
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Κασάπη
Τηλέφωνα: 99763115
Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Λαζάρου
Τηλέφωνα: 99760499
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Πέτρου
Τηλέφωνα: 99455742
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Μιχαήλ (Ωρομίσθιος Γενικός Βοηθός)
Ονοματεπώνυμο: Πάρης Παρασκευά (Ωρομίσθιος Γενικός Εργάτης)