Ζητούνται Προσφορές – Υπηρεσίες καθαριότητας μέχρι 03/11/2020