Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Γιατρού (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99524398
E-mail: potamia@cytanet.com.cy
Ονοματεπώνυμο: Γιάννος Μηνά (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99437217
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Λουίζα Λουκά
Τηλέφωνα: 99527517
Ονοματεπώνυμο: Κωστάκης Κωστή
Τηλέφωνα: 99489598
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Κασάπη
Τηλέφωνα: 99763115
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Ευσταθίου
Τηλέφωνα: 99641632
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Πέτρου
Τηλέφωνα: 99455742
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Μιχαήλ (Ωρομίσθιος Γενικός Βοηθός)
Ονοματεπώνυμο: Πάρης Παρασκευά (Ωρομίσθιος Γενικός Εργάτης)