Καθαριότητα σε όλα τα ιδιόκτητα τεμάχια εντός της Κοινότητας μας από τους ιδιοκτήτες μέχρι 17/5/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 08/03/2023