ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Φιλίας 2, Ποταμιά
2573, Λευκωσία
Τηλ: 22455902
Φαξ: 22521674
Email: [email protected]
URL: www.potamia.org

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.