• Ανάπτυξη δεκαπέντε (15) κατοικιών του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.
  • Συντήρηση αγροτικών και οικιστικών δρόμων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς επιδιώκοντας την ανάπτυξη, την πρόοδο και τον εξωραϊσμό της κοινότητας έχει προβεί στο σχεδιασμό μιας σειράς έργων. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έργα που προγραμματίστηκαν να εκτελεστούν αλλά και αυτά  που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Έργα που προγραμματίστηκαν:

  • Κατασκευή μεγάλης γέφυρας στον ποταμό Γυαλιά.
  • Κατασκευή αποχετευτικού.
  • Δημιουργία Μνημείου Αγνοουμένων.
  • Κατασκευή Κοινοτικού Πάρκου.
  • Διαχωρισμός οικοπέδων για φτωχές οικογένειες.
  • Ανέγερση Μουσείου και Κοινοτικής Βιβλιοθήκης.
  • Συντήρηση Αγίου Σωζόμενου και των αρχαίων μνημείων του.
  • Ανέγερση Κοινοτικού Περιπτέρου.
  • Διαμόρφωση και εξωραϊσμός του τουρκοκυπριακού τεμένους.