Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων στα όρια της κοινότητας (μέχρι 5/5/2022)

Ζητούνται οι πιο κάτω κάτω προσφορές!!!! 1) Καθαριστής/α για το Κοινοτικό Συμβούλιο 2) Αψίδες Καλωσορίσματος στην Κοινότητα Ποταμιάς