Ζητούνται οι πιο κάτω κάτω προσφορές!!!! 1) Καθαριστής/α για το Κοινοτικό Συμβούλιο 2) Αψίδες Καλωσορίσματος στην Κοινότητα Ποταμιάς