11/6/2020 Αιμοδοσία Κοινότητας Ποταμιάς.Σε κάθε Αιμοδότη θα προσφερθούν Σουβλάκια και ποτό!!!!

Κατεπείγον Προσφορές για καθαριότητα των Τουρκοκυπριακών Τεμαχίων εντός της Κοινότητα μέχρι 18/5/2020