ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (μέχρι 31/3/2020)

Πρόγραμμα αποκομιδής Σκυβάλων σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου