ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 08/03/2023