*ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ* Προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς από τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ