Ζητούνται Προσφορές για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (μέχρι 23/9/2019)