Ζητούνται προσφορές για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (μέχρι 6/12/2019)