Καθαριότητα σε όλα τα ιδιόκτητα τεμάχια εντός της Κοινότητας μας από τους ιδιοκτήτες μέχρι 17/5/2023.