24/6/2021, Ημέρα Πέμπτη, στην Κοινοτική Αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς από η ώρα 19:00 – 21:00 μ.μ.!!