Ζητούνται Προσφορές για αγορά Γεωργικού Ελκυστήρα Τρακτέρ για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιάς (μέχρι 29/4/2021)