ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (μέχρι 31/3/2020)