Πρόγραμμα αποκομιδής Σκυβάλων σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου