Η Κοινότητα μας έχει βραβευθεί για ακόμη μια χρονιά με το 1(Πρώτο) βραβείο Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για την Επαρχία Λευκωσίας 2020.