Κατεπείγον Προσφορές για καθαριότητα των Τουρκοκυπριακών Τεμαχίων εντός της Κοινότητα μέχρι 18/5/2020