11/6/2020 Αιμοδοσία Κοινότητας Ποταμιάς.Σε κάθε Αιμοδότη θα προσφερθούν Σουβλάκια και ποτό!!!!