Πρόσκληση : Ημέρα της Γυναίκας στην Ποταμιά 7/3/2020