Ζητούνται Προσφορές για Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) Στεγάστρων στάσεων Λεωφορείων (μέχρι 23/3/2020)