Ζητούνται Προσφορές για καθαριότητα ιδιωτικών τεμαχίων εντός της οικιστικής ζώνης στην Ποταμιά μέχρι 23/6/2020